Turecko - země dvou světadílů

Turecko se nachází na území Asie a jihovýchodní Evropy. Asijská část ležící na poloostrově Malá Asie, která zabírá naprostou většinu území, je od té evropské oddělena Marmarským mořem a průlivy Bospor a Dardanely. Celková rozloha činí 783 562 km². Turecko hraničí na severovýchodě s Gruzií, na východě s Arménií, Ázerbájdžánem a Íránem, na jihovýchodě s Irákem a Sýrií. Z jihu omývá břehy Turecka Středozemní moře, ze západu Egejské moře. Na západním okraji evropské části Turecka probíhá hranice s Řeckem a Bulharskem. Severní břehy Turecka omývá Černé moře.

Celní a devizové předpisy

V případě, že se jedná o cestu z Turecka do země EU či ze země EU do Turecka, lze v hotovosti dovézt/vyvézt maximálně 10000 EUR. Vývoz starožitných předmětů (starších 100 let) je zakázán. Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit doklad o koupi. Při koupi drahých koberců a uměleckých předmětů doporučujeme zejména v turistických oblastech zvýšenou obezřetnost s ohledem na časté případy podvodů.

Zakázán je dovoz drog a jiných omamných látek, obchodování s nimi a jejich spotřeba. Za nedovolenou výrobu, vývoz a dovoz omamných nebo psychotropních látek hrozí trest odnětí svobody ve výši až 20 let a vysoké peněžité tresty. Léky, léčiva a zdravotní potřeby je možné bezcelně dovážet pouze pro osobní potřebu.

Víza nejsou nutná

Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů v průběhu 180 dnů.

Zdravotní péče

Mezi ČR a Tureckem existuje smlouva o sociálním zabezpečení, která pokrývá i zdravotní péči. Dle této dohody mají občané ČR v akutním případě nárok na bezplatné ošetření ve státních zdravotnických zařízeních. Zmíněná dohoda nepokrývá náklady na repatriaci, proto důrazně doporučujeme sjednat si standardní cestovní zdravotní připojištění na celou dobu pobytu v Turecku.

Ostatní specifika

Před cestou do oblasti východního a jihovýchodního Turecka je třeba pečlivě zvážit specifika a zvýšená rizika této oblasti. Doporučujeme, aby občané ČR, pokud se do této části země rozhodnou cestovat, se o své cestě předem informovali.